Sociale projecten

De sociale projecten ondersteund door LIONS-Club Maasland. ( http://www.lions.be )

Mané vzw (Schoolstraat 32 te 3630 Opgrimbie-Maasmechelen).
Een centrum voor opvang voor volwassen personen met een fysieke handicap en mogelijk zelfs een hersenletsel, al of niet aangeboren. Het werken met deze doelgroep is in de gehandicaptensector een bijzonder grote uitdaging. Immers een exacte wetenschap omtrent het functioneren van de hersenen is er niet. Dankzij de huidige snelle ontwikkelingen op het vlak van communicatie en multimedia zijn ook de mogelijkheden voor deze doelgroep vergroot, zeker nu de aankoop van deze nieuwe ontwikkelingen betaalbaar wordt. Het is bij de aankoop van die grote hulpmiddelen in het leven van de bewoners van Mané, dat de LIONS-Club Maasland graag helpt.
Website: http://www.mane.be

De Meander vzw (Stokkemerbaan 147 te 3650 Dilsen-Stokkem).
De Meander is een voorziening die zich richt tot matig en ernstig mentaal-motorisch gehandicapte jongeren en volwassenen. Als hoofdbetrachting stelt men zich tot doel deze personen maximale kansen tot een optimale ontplooiing te geven, zodat iedereen aan zoveel mogelijk aspecten van het leven kan deelnemen. Alle mogelijke, bestaande moderne middelen worden aangewend om de levenskwaliteit te verbeteren van deze personen met een verstandelijke of meervoudige handicap. De aankoop van de ondersteunende materiële middelen wordt door de tussenkomst van LIONS-Club Maasland bevorderd.
Website: http://www.demeandervzw.be

De Sint-Vincentius Verenigingen.
Zij ontmoeten de minderbedeelden op hun eigen terrein, dit wil zeggen bij hen thuis, in het tehuis of ziekenhuis, op een bank waar zij overnachten. Vriendelijke contacten worden gelegd om beter inzicht te krijgen in de noden en efficiënt te kunnen helpen. Men tracht de hulpbehoevenden in de gelegenheid te stellen, te overleven tussen het moment waarop zij met de vereniging in aanraking komen en het moment waarop zij in staat zijn zelf oplossingen te vinden voor hun problemen.
Website: http://www.vincentdepaul.be

Leave a Reply